ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ

σιδηρογράφημα και χρώμα λάδι

100 x 72 εκ.

1997

από την ενότητα ΔΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ