ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΦΙΔΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

σιδηρογράφημα και χρώμα λάδι σε σίδηρο

64 x 116 εκ.

1997

από την ενότητα ΔΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ