ΤΕΜΠΛΟ

σιδηρογράφημα και χρώμα λάδι σε σίδηρο

116 x 41 εκ.

1997

από την ενότητα ΔΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ