άτιτλο

 

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΥΚΤΑ

ακουαρέλα

25 Χ 38 εκ.

2009