Φραγκοσυκιά τη νύκτα

λάδι σε καμβά

100 x 50 εκ.

2009